Kategorien
Iz našeg Džemata

Dzemat Rosenheim od 1994 godine do danas


Kratak presjek stasavanja našeg Džemata od njegovog osnivanja, tj. juna 1994godine pa sve do danas a posebno se osvrcemo na nekoliko iskušenja i važnih perioda postojanja i rada…….