Džematski odbor


Odbor Džemata Rosenheim koji je biran na skupštini 22.10.2023 je sastavljen od 9  članova koji su birani po novom statutu Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj  za mandat od 4 godine.

 • Nedzad Kaukovic PREDSJEDNIK, (1.Vorsitzende)
 • Salih Redzic PODPREDSJEDNIK (stellv. Vorsitzende)
 • Edin Hamzagic BLAGAJNIK (Kassierer)
 • Adnan Vraco SEKRETAR (Schriftführer)
 • Resad Jugo Imam 

Clanovi odbora su jos:

 • Ernad Resic
 • Nermin Buhic
 • Bernad Hadzic
 • Enes Skenderovic

Za sabornika u Sabor krovne organizacije IZBNJ je izabran:

 • Mustafa Mulahmetovic (Vereinsvertreters in die Vertreterversammlung des Bundesdachverbands)

 

Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu. Članovi džematskog odbora imaju jednakopravan glas. Sve odluke u džematu donosi Džematski odbor, i po usvajanju i potpisivanju sekretara(zapisnicara) i predsjednika/podpredsjednika unose se u posebnu knjigu (zapisnik) odluka.

Imam zadržava pravo veta na svaku odluku koja je u suprotnosti sa osnovama islamskog učenja. Način rada džematskog odbora utvrđuje se pravilom većinskog glasanja, poštivanjem odluka Rijaseta IZ BiH i usklađivanjem sa Ustavom IZ BiH, i usklađivanjem statutom IZ Bosnjaka u Njemackoj.

Izabrani Džematski odbor obavlja svoju dužnost i poslije isteka mandata sve do izbora, odnosno konstituiranja novog odbora. Predsjednik i Podpredsjednik Džematskog odbora predstavljaju džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedavaju Skupštinom džemata. Imam se brine o vjerskom životu, vodi matične knjige džemata i predstavlja džemat u stvarima vjere.

____________________________________________________________________________________________

Džematski odbor džemata Šejhul Ekber od 27.03.2022 je sastavljen od 14 članova koji su birani od strane Skupštine džemata za mandat od 3 godine.

 

________________________________________________________________________________________

Članovi Džematskog odbora od kraja 2019. godine su:

 • Predsjednik: Zukic Enver
 • Podpredsjednik: Redzic Salih
 • Sekretar: Dervis Hodzic
 • Blagajnik: Hamzagic Edin

Clanovi odbora: Mededovic Fahrudin, Armin Mehicic, Jugo ef. Resad


Članovi Džematskog odbora u 2018. godini su:

 • Predsjednik: Zukic Enver
 • Podpredsjednik: Redzic Salih
 • Sekretar: Mulahmetovic Mustafa
 • Blagajnik: Hamzagic Edin

Clanovi odbora: Mededovic Fahrudin, Bilalic Bajezid, Jugo ef. Resad


Neuer Vorstand ab 15.11.2015 für Mandat 3 Jahre (2016-2018)

 • 1.Vorstand: Zukic Enver
 • Stellvertretter: Redzic Salih
 • Schriftführer: Heric Midhat
 • Kassierer: Hamzagic Edin

Vorstandsmitglieder: Isic Dzevad, Mededovic Fahrudin, Bilalic Bajezid, Mulahmetovic Mustafa, Jugo ef. Resad

 

 
 
Članovi džematskog odbora od 20.01.2013 godine
Predsjednik upravnog odbora, Husejn Smajlovic
Podpredsjednik upravnog odbora, Mirza Tufekcic
Sekretar upravnog odbora, Dzevad Isic
Blagajnik, Edin Hamzagic i clanovi upravnog odbora
Edin Salihbegovic
Salih Redzic
Mujo Hadzic
Munib Kecanovic i
Resad ef. Jugo.
 
 
__________________________________________________________________________________
 
 
Članovi džematskog odbora za 2012 godinu

Predsjednik: Murecahajic Armin
Podpredsjednik: Pezerovic Adnan

Sekretar: Alic Mensad
Blagajnik:Hamzagic Edin
Clanovi Odbora: Tufekcic Mirzet, Isic Dzevad, Burek Edin , Hadzic Mujo,
Imam: Jugo Ef. Resad
__________________________________________________________________________________Članovi džematskog odbora za 2011 godinu

Predsjednik: Burek Edin
Podpredsjednik: Murecahajic Armin

Sekretar: Alic Mensad
Blagajnik:Hamzagic Edin
Clanovi Odbora: Tufekcic Mirzet, Isic Dzevad, Hodzic Dervis,Pezerovic Adnan , Hadzic Mujo, Redzic Salih
Imam: Jugo Ef. Resad
__________________________________________________________________________________Članovi džematskog odbora za 2010 godinu

Predsjednik: Smajlovic Husein

Podpredsjednik: Burek Edin
Sekretar: Murecahajic Armin

Blagajnik:Hamzagic Edin

Clanovi Odbora: Tufekcic Mirzet, Isic Dzevad, Hodzic Dervis,Pezerovic Adnan ,Mesic Fikret, Alic Mensad
Imam: Jugo Ef. Resad


___________________________________________________________________________

Članovi džematskog odbora za 2009 godinu

Predsjednik: Smajlovic Husein

Podpredsjednik: Burek Edin
Sekretar: Murecahajic Armin

Blagajnik:Hamzagic Edin

Clanovi Odbora: Delic Mirsad, Tufekcic Mirzet, Isic Dzevad, Hodzic Dervis,Pezerovic Adnan ,Mesic Fikret, Imam: Jugo Ef. Resad
 
___________________________________________________________________________
 
Članovi džematskog odbora za 2008 godinu

Predsjednik: Matric Mirsad

Podpredsjednik: Bilalic Bajezid
Sekretar: Murecahajic Armin

Blagajnik: Hamzagic Edin

Clanovi Odbora: Smajlovic Damir, Smajlovic Jasmin,Jugo Ef.Resad, Mirsad Delic, Hodzic Dervis,
Ukoliko zelite da se licno obratite Dzematskom Odboru ili prisustvujete nekom od redovnih Sastanaka kontaktirajte nas na Email: info@bhkv.de ili na telefon:08031 890 711
Imam: Jugo Ef. Resad