Imam


Jugo ef. Resad 2019

KRATKA BIOGRAFIJA

Jugo ef. Rešad rođen je 02.07. 1958 u selu Piljužići kod Donjeg Vakufa.
Nakon završetka Gazi Husrev-begove Medrese, obavlja dužnost Imama u džem’atu Spahići općina Bihać.
Poslije nekoliko godina presaljava se u džem’at Vidorija( Bosanki Novi).
Nakon nekog vremena dobija premještaj u džem’at Bijelo Buče općina Travnik.
Rat ga je zatekao u džematu Humići(Ključ) gdje je odveden od strane agresora u logor Manjaču.
Nakon logora bio je pušten na slobodu i spojio se sa familijom u Münchenu( Njemačka).
Odmah se javlja u službu. Kako je bilo ratno stanje obilazio je hajmove naših bošnjaka i pomagao im u učenju djece i osnovama vjere.
Dvije hiljadite godine dolazi u grad Rosenheim i preuzima džemat Šejhul Ekber u kojem radi do dan danas.
Vrijedi još istaknut da je bio jedan od važni stubova kupovine vlastitog prostora i aktivni učesnik u organizaciji Islamske zajednice u SR Njemačkoj(Mešihata) i pokrajni Bayern(Medžlisa).

MUALIMA

Nevresa Bukvar