Džemat

ORGANIZACIJA NAŠE ZAJEDNICE

Džematski odbor džemata Sejhul Ekber sastavljen je trenutno od 14 članova koje biraju članovi Skupštine džemata, a koji imaju pravo glasa na dan izbora.

Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu. Članovi džematskog odbora imaju jednakopravan glas. Sve odluke u džematu donosi Džematski odbor, i po usvajanju i potpisivanju sekretara(zapisnicara) i predsjednika unose se u posebnu knjigu odluka.

Imam zadržava pravo veta na svaku odluku koja je u suprotnosti sa osnovama islamskog učenja. Način rada džematskog odbora utvrđuje se pravilom većinskog glasanja, poštivanjem odluka Rijaseta IZ BiH i usklađivanjem sa Ustavom IZ BiH, i usklađivanjem statutom IZ Bošnjaka u Njemackoj.

Izabrani Džematski odbor obavlja svoju dužnost i poslije isteka mandata sve do izbora, odnosno konstituiranja novog odbora. Predsjednik i Podpredsjednik Džematskog odbora predstavljaju džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedavju Skupštinom džemata. Imam se brine o vjerskom životu, vodi matične knjige džemata i predstavlja džemat u stvarima vjere.

ORGANIZACIJA NAŠE ZAJEDNICE

SKUPŠTINA

SKUPSTINA JE NAJVISI ORGAN U NASOJ ZAJEDNICI. REDOVNA SKUPSTINA SE ODRZAVA JEDNOM U GODINI, A VANREDNU SKUPSTINU SAZIVA PREDSJEDNISTVO ILI ODBOR PO POTREBI. PO AKTUELNOM STATUTU SE SVAKE 3 GODINE ODRZAVA BIRANJE DZEMATSKOG ODBORA. VISE DETALJA

DŽEMATSKI ODBOR I PREDSJEDNIŠTVO

DŽEMATSKI ODBOR SE TRUDITI DA, UZ BOŽIJU POMOĆ, UNAPRIJEDI VJERSKO-KULTURNE AKTIVNOSTI DŽEMATA,OSIGURAVA UVJETE ZA VJERSKI ŽIVOT U DŽEMATU, TE PONESE BREME OČUVANJA DINI-ISLAMA, KULTURNOG I NACIONALNOG IDENTITETA NJEGOVIH ČLANOVA. PREDSJEDNIK I PODPREDSJEDNIK DŽEMATSKOG ODBORA PREDSTAVLJAJU DŽEMAT U ADMINISTRATIVNIM I IMOVINSKIM POSLOVIMA I PREDSJEDAVAJU SKUPŠTINOM DŽEMATA. ODBOR ČINE NAJMANJE PET OSOBA, IMAM, PREDSJEDNIKPODPREDSJEDNIK, SEKRETAR I BLAGAJNIK. ČLANOVI DŽEMATSKOG ODBORA IMAJU JEDNAKOPRAVAN GLAS.

IMAM I MUALIMI

PREDVODI DŽEMAT U DŽAMIJI NA PROPISANIM NAMAZIMA, VODI MATIČNU KNJIGU ROĐENIH, VJENČANIH I UMRLIH U DŽEMATU, ODRŽAVA PREDAVANJE I VAZOVA, KLANJA DŽENAZE NAMAZ I OBAVLJA DRUGE OBREDE UMRLIM MUSLIMANIMA, NOSI IMAMSKU UNIFORMU PRI OBAVLJANJU VJERSKIH OBREDA, I U SVAKOJ PRILICI I NA SVAKOM MJESTU ČUVA UGLED IZ, OBAVLJA IMAMSKO HATIBSKU DUŽNOST NA DŽUMA NAMAZU I BAJRAM NAMAZIMA, PRIPREMA SE ZA HUTBU U KOJOJ OBRAĐUJE AKTUELNE TEME I POTIČE SVOJIM OBRAĆANJEM I PONAŠANJEM MUSLIMANE NA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA, ODRŽAVA ZAJEDNO SA MUALLIMOM MEKTEBSKU NASTAVU PO UTVRĐENOM PLANU I PROGRAMU RIJASETA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH, PRISUSTVUJE RADNIM SASTANCIMA KOJE ZAKAZUJE GLAVNI IMAM I PODNOSI IZVJEŠTAJ O RADU.

MEKTEB I RODITELJI

MEKTEB JE KOMPONENTA KOJA DJETETOVOM ODGOJU DAJE JAK VJETAR U LEĐA I GURA GA NAPRIJED. U MEKTEBU DIJETE SAZRIJEVA, UČI SE DA VOLI SVOJU VJERU I SVE ONO ŠTO JE SVETO. ODGOJ DJETETA NIJE NIMALO LAHAK, I ON JE KAO JEDNA BUJICA KOJA NOSI SVE PRED SOBOM, TE TAKO SVAKI RODITELJ TREBA DA STANE PRED TU BUJICU, I IZ LJUBAVI PREMA SVOME DJETETU USMJERI JE PRAVIM PUTEM. NA TO NAJBOLJE UKAZUJU RIJEČI POSLANIKA A.S.: „NAJLJEPŠE ŠTO ČVOJEK MOŽE POKLONITI SVOME DJETETU JE LIJEP ISLAMSKI ODGOJ.“

OMLADINSKI ODBOR

AKTUELNI OMLADINSKI ODBOR DŽEMATA ŠEJHUL-EKBER DJELUJE OD SEPTEMBRA 2015. GODINE. NAŠ OMLADINSKI ODBOR AKTUELNO BROJI 13 ČLANOVA. PREDSTAVNIKE OMLADINSKOG ODBORA BIRA OMLADINA IZMEDJU SEBE.

ORGANIZACIJA ŽENA U DŽEMATU

ŽENE U NASEM DŽEMATU SU AKTIVNE NA POLJU HALKE KUR’ANA SA NASOM MUALIMOM. IMAJU SVAKI MJESEC JEDNO DRUŽENJE, A PRIJE SVEGA SU ZADUŽENE ZA DOCEK GOSTIJU, ČISČENJU DŽAMIJSKI PROSTORIJA, SPREMANJU HRANE I IFTARA, POMAGANJU NASOJ OMLADINI, I UCESTVUJU U GOTOVO SVIM HUMANITARNIM AKCIJAMA.