15.04.2016 Predavanje „Položaj žene u Islamu“

dik6

Položaj žene u Islamu je izuzet­no važno pitanje, jer je žena stub porodice, ona odgaja buduće članove društva, buduće majke i očeve; time je njena uloga od ogromne važnosti, ne samo za njenu porodicu, nego za društvo u cjelini.Islam ne samo da priznaje prava žena nego stvara pozitiv­no razmišljanje o tome, čineći ova prava i slobode bitnim di­jelom našeg postojanja. Iz Kur’ana učimo da je Allahova namjera za cijelo čovječanstvo, muškarce i žene bila da imaju jednak društveni i duhovni nivo. U Kur’anu Allah dz.s. kaže: 
”Ja nikad neću poništiti rad nekog radnika, bilo muško ili žensko..” ( Ali-Imran 3:196) 
“O ljudi! Bojte se Gosp­odara svoga, koji vas je stvorio od jedne duše i od nje stvorio njenog partnera, i od to dvoje raširio mnoge muškarce i žene;” (Al-Nisa 4:2) 
Tim povodom pozivamo sve nase  sestre,majke,supruge itd. Da dodzu na veoma poucno predavanje iskljucivo SAMO ZA ZENE,Tribina ce se odrzati akobogda u petak 15.04. 2016 god.  od 19:30 sati.Gost predavac ce biti mualima Bibic sa jos nekolicinom hanuma iz dzemata Fedzr (München) 
Bujrum!